Möjliggöra förändring
Genom kunskap, förståelse och vilja hos den enskilde individen, tillsammans med ett stödjande nätverk, skapar vi förutsättningar för en hållbar förändring.
Vårdinsatser
Vi erbjuder öppenvård, familjehemsvård och utslussvård.

Vi arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT).
Familjehem

Familjehem

Är du intresserad av att arbeta som familjehem?

Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer.